fbpx

Montage

Før du beslutter dig

Der kan være mange spørgsmål når man skal købe nyt hegn. Hvilken type skal man vælge, hvor meget skal man bruge, hvad med terræn, hvad med naboen m.m.
Før du køber, kommer vi gerne ud og vejleder, måler op og taler om de forskellige muligheder. Dette er ganske gratis og uforpligtende.

Tilbud på Montage

Når du køber hegn hos MS Hegn, har du mulighed for at tilkøbe montage. Vores dygtige montør har mange års erfaring, med opsætning af mange forskellige løsninger.
Hvis du ønsker montage, kommer montøren ud og vurderer opgaven sammen med dig. Det kan tænkes du har et gammelt hegn der skal fjernes, eller en hæk der skal rives op, før det nye hegn skal monteres. Den del kan vi også klare. Sammen finder I ud af, hvad der passer bedst til dit behov.

Efterfølgende får du et uforpligtende tilbud på den samlede montageopgaven.

Kontakt os på tlf: 38 42 38 38 eller mail: kontakt@ms-hegn.dk

Montagebetingelser 2022

Forbehold:
Alle tilbud på montage, er med forbehold for uforudsete hindringer i jorden der vanskeliggør eller sinker arbejdet væsentligt. Skulle det ske, at vi støder på hindringer, vil vi altid i samarbejde med dig som kunde, aftale videre forløb. Der vil aldrig komme ekstra udgifter, uden at det er aftalt med kunden på forhånd.

Jordforhold:
Montageprisen er givet under forudsætning af at opsætningen kan foretages i almindelige jordbundsforhold. Dvs. der må ikke være sten, kabler, trærødder, flisebelægning eller lignende i jorden som vanskeliggør montørens arbejde.

Ekstra arbejde:
Eventuelt ekstra arbejde afregnes med kr. 495,- pr. time. Kørsel takseres med 4,15,- pr. ekstra kørt kilometer. Bortskaffelse af hæk, gammelt hegn, jord/affald samt andet arbejde, vil blive afregnet efter timeløn eller lossepladsafgift og er ikke en del af entreprisen, medmindre det er inkluderet i tilbud.

Hegnslinjen:
Det forudsættes at hegnslinjen er ryddet, plan og beskåret for grene således, at montøren uden gener kan køre med normale montagemateriel såsom minilæsser, lastbil etc. Dertil kræves det at montøren let kan komme til arbejdsområdet med trailer. Anvisning og afsætning af hegns linje, rydning/beskæring samt placering af hegn og låger er ikke med i MS Hegns entreprise, medmindre det er inkluderet i tilbud.

Inden Montering:
Hvis kunden selv nedtager et gammelt hegn, skal al beton, jern, murbrokker, træ og lignende være fjernet, inden vi påbegynder montering. Hvis der har stået træer eller buske i og omkring monteringsstedet, er det kundens ansvar, at rødder i jorden er fjernet. Der skal være en klar linje/snor at sætte hegnet efter, således at montøren ikke kan være i tvivl om hvor hegnet skal placeres, hjørner og knæk skal kunne ses tydeligt. Montøren henter alle tegninger, men kunden skal gerne oplyse om særlige forhold om ledninger, fibernet, vandrør og telefonledninger i jorden, hvor hegnet skal stå.

Betaling:
MS Hegn fremsender faktura for montagen ugen inden opgaven påbegyndes. Beløbet for montage trækkes først fra din konto når arbejdet er udført og du som kunde er tilfreds med arbejdet. Eventuelt ekstra arbejde faktureres efter endt arbejde.

Skader:
Et erstatningskrav mod MS Hegn kan ikke overstige fakturabeløbet eksklusive moms for den solgte ydelse. Reetablering af belægning samt evt. køreskader påhviler kunden, opgravet jord udjævnes ved stedet af montøren, eller lægges i deponi i umiddelbar nærhed, medmindre andet er aftalt skriftlig med kunden.

Ved tvister:
I tilfælde af, at kunden ikke skulle være tilfreds med hegnsmontørens arbejde, så tilbageholdes transaktionen/reservationen for opsætningsdelen indtil hegnsmontøren har udbedret fejl og mangler. Ved større tvister mellem kunden og montøren, vil MS Hegn sende en projektleder over på stedet for at løse stridighederne. Herefter vil opgaven blive løst til fordel for kunden, så MS Hegn kan stå inde for arbejdets udførelse. Eventuelle tvister som ikke kan afvikles med kunden, afgøres efter dansk lov ved retten.

Force majeure:
MS Hegn er ikke forpligtet af indgåede aftaler i tilfælde af force majeure. Som force majeure betragtes eksempelvis arbejdskonflikter, strejker, lockout og enhver anden omstændighed som parterne ikke var herrer over, så som brand, krig, mobilisering eller uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelser, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftmidler og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse af sådanne leverancer som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Shopping Cart

Denne hjemmeside benytter cookies. Ved at blive på hjemmesiden, accepterer du vores brug af cookies.  Læs mere